4 დეკემბერი 2023

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირები

 

მუნიციპალიტეტის მერიიდან:

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან:

Skip to content