16 ივნისი 2024

მერიის სტრუქტურა

 • მერი
  დავით შარაშიძე
  • ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე
   მაია კუტუბიძე
  • მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
   მინდია ჟღერია

 

ადმინისტრაციული სამსახური

 • ადმინისტრაციული სამსახური
  • საქმისწარმოებისა და საინფორმაციო მომსახურების განყოფილება
  • ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
  • იურიდიული განყოფილება
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
  • ანალიტიკური განყოფილება
  • ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილება

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 • საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
  • საბიუჯეტო განყოფილება
  • ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება

 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

 • ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
  • ეკონომიკისა და ტურიზმის განყოფილება
  • ქონების მართვის განყოფილება
  • გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება
  • საინვესტიციო გარემოს განვითარების განყოფილება

 

არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 • არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
  • არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილება
  • ინფრასტრუქტურის განყოფილება

 

მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

 • მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური
  • I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში
  • I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში
  • I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების უზრუნველყოფის საკითხებში

 

ზედამხედველობის სამსახური

 • ზედამხედველობის სამსახური
  • მშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილება

 

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

 • სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
  • სოციალურ საკითხთა განყოფილება
  • ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

 

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური

 • განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური
  • I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში
  • I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში
  • I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში
  • I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების საკითხებში

 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

 • შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური
  • შიდა აუდიტის განყოფილება
Skip to content