30 მაისი 2024

გენდერული თანასწორობის საბჭო

შემადგენლობა
დებულება
გეგმები
ოქმები
ანგარიშები

ოქმი #01 — 2024

ოქმი #9 — 2023

ოქმი #8 — 2023

ოქმი #7 — 2023

ოქმი #6 — 2023

ოქმი #5 — 2023

ოქმი #4 – 2023

ოქმი #3 – 2023

ოქმი #2 – 2023

Skip to content