30 მაისი 2024

მერიის თანამშრომლები

#თანამდებობის დასახელებასამსახურიგანყოფილებასახელი, გვარიტელეფონის ნომერი
1მუნიციპალიტეტის მერიდავით შარაშიძე599995559
2მერის პირველი მოადგილემაია კუტუბიძე551092112
3მერის მოადგილემინდია ჟღერია579776777
4სამსახურის უფროსი-საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიადმინისტრაციული სამსახურითეა უჯმაჯურიძე577955543
5განყოფილების უფროსი - საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიადმინისტრაციული სამსახურისაქმისწარმოებისა და საინფორმაციო მომსახურების განყოფილებალიუდმილა მეგრელიშვილი577959738
6 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებშიადმინისტრაციული სამსახურისაქმისწარმოებისა და საინფორმაციო მომსახურების განყოფილებათამარ კუტალაძე599247044
7 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებშიადმინისტრაციული სამსახურისაქმისწარმოებისა და საინფორმაციო მომსახურების განყოფილებალელა ნინიძე577952026
8 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებშიადმინისტრაციული სამსახურისაქმისწარმოებისა და საინფორმაციო მომსახურების განყოფილებაანა გიორგაძე599039555
9განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიადმინისტრაციული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებაშალვა მეგრელიშვილი599002454
10I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კადრების აღრიცხვის და რეკრუტირების საკითხებში  ადმინისტრაციული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებაკობა ჯიბლაძე595117847
11I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კადრების აღრიცხვის და რეკრუტირების საკითხებში  ადმინისტრაციული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებათამარ ოსეფაიშვილი599226423
12განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიადმინისტრაციული სამსახურიიურიდიული განყოფილებაბექა შენგელია577953143
13I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებშიადმინისტრაციული სამსახურიიურიდიული განყოფილებანინო ვაჩეიშვილი577957944
14I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებშიადმინისტრაციული სამსახურიიურიდიული განყოფილებაბიძინა გიგოლაშვილი599961892
15I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებშიადმინისტრაციული სამსახურისაზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებალილე კვინტრაძე577226848
16განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიადმინისტრაციული სამსახურიანალიტიკური განყოფილებაზაზა ბერძენიშვილი595345053
17I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის საკითხებშიადმინისტრაციული სამსახურიანალიტიკური განყოფილებამამუკა კილასონია577953131
18განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიადმინისტრაციული სამსახურიადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილებაზურაბ კოტრიკაძე551203004
19I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებშიადმინისტრაციული სამსახურიადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილებალია ხუნდაძე555204422
20I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებშიადმინისტრაციული სამსახურიადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილებადარეჯან თოლორდავა599222609
21 სამსახურის უფროსი-საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიმაია გოგოლაძე551092123
22განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებაზაზა ოსეფაიშვილი577957969
23 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებავაჟა გიორგაძე577953151
24 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებაბექა სირაძე599143147
25I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების საკითხებშისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებანუგზარი მგელაძე577957025
26 განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილებანანა ცინცაძე599270609
27I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახაზინო მომსახურების საკითხებშისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილებათამარ ბერიძე558782882
28I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების საკითხებშისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილებალუბა ჯანბერიძე577957915
29 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სასაქონლო მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის საკითხებშისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილებანინო გიორგაძე577957985
30 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხაზინასთან ურთიერთობის საკითხებშისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილებათენგიზ სიხარულიძე558555681
31 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხაზინასთან ურთიერთობის საკითხებშისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილებამარინა ჟღენტი577957948
32 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურიგია გიორგაძე577922992
33განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურიეკონომიკისა და ტურიზმის განყოფილებანინო სიხარულიძე591273030
34I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ეკონომიკური განვითარების საკითხებშიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურიეკონომიკისა და ტურიზმის განყოფილებაირაკლი მეგრელიშვილი599176829
35I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ტურიზმის განვითარების საკითხებშიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურიეკონომიკისა და ტურიზმის განყოფილებაანა შარაშენიძე577417810
36განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურიქონების მართვის განყოფილებავალერი ყაჭეიშვილი577954390
37I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებშიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურიქონების მართვის განყოფილებათენგიზ მეგრელიშვილი551525616
38განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურიგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილებალელა მდინარაძე577957913
39I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებშიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურიგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილებაგიორგი სიმონია577957030
40განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურისაინვესტიციო გარემოს განვითარების განყოფილებაზაზა ცინცაძე599190159
41I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინვესტიციო ღონისძიებების  დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანალიზის საკითხებშიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურისაინვესტიციო გარემოს განვითარების განყოფილებადავით ჟღენტი595305550
42I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინვესტიციო ღონისძიებების  დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანალიზის საკითხებშიეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურისაინვესტიციო გარემოს განვითარების განყოფილებაანტონ ბერძენიშვილი599097728
43 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიარქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურიდავით თოდრია593454141
44განყოფილების უფროსი - საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიარქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურიარქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილებათეკლა ჯიბუტი551144633
45I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების საკითხებშიარქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურიარქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილებაალექსანდრე წიქარიძე577957958
46განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიარქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურიინფრასტრუქტურის განყოფილებამერაბი ბერძენიშვილი599176799
47I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებშიარქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურიინფრასტრუქტურის განყოფილებანოდარი ჟღენტი599540840
48I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებშიარქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურიინფრასტრუქტურის განყოფილებათენგიზ ცენტერაძე577957959
49სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიმუნიციპალური შესყიდვების სამსახურივლადიმერ გოგიბერიძე577728844
50I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებშიმუნიციპალური შესყიდვების სამსახურილალი თავაძე577957900
51I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებშიმუნიციპალური შესყიდვების სამსახურიშორენა კაჭარავა577952055
52I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების  უზრუნველყოფის საკითხებშიმუნიციპალური შესყიდვების სამსახურივასილ ბერუჩაშვილი577957986
53სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიზედამხედველობის სამსახურიირაკლი ახობაძე551092099
54I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იერსახისა და დასუფთავების საკითხებშიზედამხედველობის სამსახურიმალხაზ წიქორია577957024
55განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიზედამხედველობის სამსახურიმშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილებაზაზა სიხარულიძე577957001
56I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის საკითხებშიზედამხედველობის სამსახურიმშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილებაბიძინა ჩიგოგიძე551283802
57I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარემოს დაცვის საკითხებშიზედამხედველობის სამსახურიმშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილებაკახი მეფარიშვილი577957010
58სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისოციალური და ჯანდაცვის სამსახურინიკოლოზ დუმბაძე591051810
59I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მძიმე ეკონომიურ პირობებში, სტიქიით დაზარალებულთა და შშმ პირთა მომსახურების საკითხებშისოციალური და ჯანდაცვის სამსახურიქეთი ტრაპაიძე577957991
60განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისოციალური და ჯანდაცვის სამსახურისოციალურ საკითხთა განყოფილებაივანე ცინცაძე551092086
61I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის, სოციალურ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებშისოციალური და ჯანდაცვის სამსახურისოციალურ საკითხთა განყოფილებათეიმურაზ ბენდელიანი577957902
62I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და ვეტერანთა მომსახურების საკითხებშისოციალური და ჯანდაცვის სამსახურისოციალურ საკითხთა განყოფილებათინთინ მგალობლიშვილი577953132
63I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და ვეტერანთა მომსახურების საკითხებშისოციალური და ჯანდაცვის სამსახურისოციალურ საკითხთა განყოფილებამადონა წასიძე551008295
64I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მუნიციპალიტეტის სოციალური მუშაკისოციალური და ჯანდაცვის სამსახურისოციალურ საკითხთა განყოფილებაეკატერინე ნიკოლაიშვილი551092063
65განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისოციალური და ჯანდაცვის სამსახურიბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებანინო კაპანაძე599179594
66I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -ბავშვის უფლებების დაცვის ინსპექტორისოციალური და ჯანდაცვის სამსახურიბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებანონა სიხარულიძე577 61 44 32
67 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურითეა მამალაძე551200888
68I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებშიგანათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურიმამუკა სანიკიძე551770809
69I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებშიგანათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურილია ჩაკალოვი598408686
70I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებშიგანათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურიშოთა ცინცაძე577144436
71I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების საკითხებშიგანათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურიეკატერინე გურჯიშვილი577972201
72 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიშიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურილევან ჩხიკვაძე577957022
73განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიშიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურიშიდა აუდიტის განყოფილებამაია პაიჭაძე598103400
74I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის საკითხებშიშიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურიაზა ვაჩეიშვილი599223021
Skip to content