23 აპრილი 2024

ა(ა)იპ და შპს

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტეის ა(ა)იპ კურორტი ბახმარო დაფუძნდა 2013 წლის მაისის თვეში. ორგანიზაციის მიზანი: დაწესებულების მიზანია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბახმაროს...
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი არის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც შეიქმნა 2007...
ორგანიზაცია დაფუძნებულია 2007 წლის 23 მაისის. სამსახურის საქმიანობის ძირითად მიზნებს და ამოცანებს წარმოადგენს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე: სანიტარულ-ჰიგიენური...
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი -ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება დაფუძნდა 2018 წლის თებერვლის თვეში. გაერთიანება შედგება შემდეგი...
ორგანიზაციის დაფუძნების თარიღი – 2018 წლის 16 თებერვალი. ორგანიზაციის მიზანი – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა, ცხოვრების...
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდული პირი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულება „მომავალი“ დაფუძნდა 2007 წელს. დაწესებულების მიზანია ბავშვთა ჰარმონიული...
2018 წლის 16 თებერვალს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დაფუძნდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის...
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი დაფუძნდა 2007 წლის მაისის თვეში. ,,კულტურის ცენტრის“ ძირითად...
Skip to content