30 მაისი 2024

სკოლამდელი განათლების სერვისი

Nდასახელება მისამართი
1 N 1 საბავშვო ბაღი დაბა ჩოხატაური დუმბაძის ქ. N 6
21 ბაგა-ბაღი დაბა ჩოხატაური დუმბაძის ქ.N 46
32 ბაგა-ბაღი დაბა ჩოხატაური ნიკო მარის ქ.N 26
4ჯვარცხმის საბავშვო ბაღი სოფელი ჯვარცხმა
5ხიდისთავის საბავშვო ბაღი სოფელი ხიდისთავი
6ქვენობნის საბავშვო ბაღი სოფელი ქვენობანი
7ბასილეთის საბავშვო ბაღი სოფელი ბასილეთი
8ბუკნარის საბავშვო ბაღი სოფელი ბუკნარი
9ხევის საბავშვო ბაღი სოფელი ხევი
10ზოტის საბავშვო ბაღი სოფელი ზოტი
11ბუკისციხის საბავშვო ბაღი სოფელი ბუკისციხე
12იანეულის საბავშვო ბაღი სოფელი იანეული
13ერკეთის საბავშვო ბაღი სოფელი ერკეთი
14გოგოლესუბნის საბავშვო ბაღი სოფელი გოგოლესუბანი
15შუა ამაღლების საბავშვო ბაღი სოფელი შუა ამაღლება
16ამაღლების საბავშვო ბაღი სოფელი ამაღლება
17სამების საბავშვო ბაღი სოფელი სამება
18კოხნარის საბავშვო ბაღი სოფელი კოხნარი
19საჭამიასერის საბავშვო ბაღი სოფელი საჭამიასერი
20სასკოლო მზაობის ცენტრისოფელი გუთური
21ვანზომლეთის საბავშვო ბაღისოფელი ზომლეთი
22ნაბეღლავის საბავშვო ბაღისოფელი ნაბეღლავი
Skip to content