17 ივლისი 2024

განცხადებები

2023 წლის 31 აგვისტოს 16:00 საათზე გაიმართება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს – მრჩეველთა საბჭოს სხდომა. დღის...
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ კურორტ ბახმაროს საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე...
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი USAID -ის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის ფარგლებში  და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მხარდაჭერით, იწყებს  მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხის...
ევროპის საბჭოს პროექტი „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“ აორგანიზებს სამოქალაქო ჩართულობის ახალგაზრდულ ბანაკს...
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია აწარმოებს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშოების შესყიდვაზე შესასყიდი ფასების მოკვლევას. პრეტენდენტებმა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან...
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური, ჩოხატაურის მერიის  ახალგაზრდულ  საბჭოსთან ერთად, აცხადებს „ახალგაზრდული იდეების კონკურსს“....
ქობულეთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 220 კვ. ,,პალიასტომი 1’’-ს შეჭრის 220/110/35 კვ. ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 110 კვ. ორჯაჭვა...
Skip to content