ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა

N

თანამდებობრივი იერარქიული რანგი

თანამდებობის დასახელება

სახელი, გვარი

ტელეფონის ნომერი

1

I რანგი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

აპარატის უფროსი

მერაბ ხუნდაძე

577 47-43-34

2

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

2.1

II რანგი (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

განყოფილების უფროსი

ედიშერ ჯიბუტი

595 74-51-00

2.2

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში

თამარ ახალაძე

577 95-70-40

2.3

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში

მარიტა მგალობლიშვილი

579 26-95-95

2.4

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი   საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროში

მიხეილ უნგიაძე

577 54-18-81

2.5

III რანგი (მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი განცხადებებსა და კორესპონდეციაზე მუშაობის საკითხებში

ირაკლი სიხარულიძე

577 95-97-76

3

 

საორგანიზაციო, საკადრო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

 

3.1

II რანგი( მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

განყოფილების უფროსი

ჟანა სიხარულიძე

577 95-79-39

3.2

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი

გამგეობასა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში

ზურაბ სიხარულიძე

599 31-73-13

 

3.3

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი საკადრო და საორგანიზაციო მომსახურების საკითხებში

ლიკა ძნელაძე

599 11-51-38

3.4

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში

დოდო მეგრელიშვილი

595 90-30-43

3.5

III რანგი (მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებში ელ.ტოკუმენტბრუნვის ორგანიზების საკითხებში

ნინო ჩიგოგიძე

577 95-31-38

3.6

III რანგი (მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი  კადრების აღრიცხვის  საკითხებში

ლანა პაიჭაძე

599 27-42-02

4

 

საოქმო და სამდივნო მომსახურების განყოფილება

 

 

4.1

II რანგი ( მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

განყოფილების უფროსი

ლალი თოდრია

577 95-79-19

4.2

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი  საოქმო და სამდივნო საკითხებში

ლალი ასამბაძე

598 14-34-24

599 11-75-14

4.3

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი  საოქმო და სამდივნო საკითხებში

ნათია ცინცაძე

551 09-21-25

 

4.4

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი  საოქმო და სამდივნო საკითხებში

ზაზა კაკურია

599 11-78-31

599 11-93-21

4.5

III რანგი (მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი  საოქმო და სამდივნო საკითხებში

სვეტლანა ოგანესიან

577 95-31-37

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG